Excel funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO

Sugeruj pozycję znajdująca się w tabeli treści, odpowiadająca innej, znanej użytkownikowi wartości. Funkcja bardzo podobna do WYSZUKAJ PIONOWO, jednak wyszukująca w zakresach danych działających na odwrót – poziomo, natomiast nie pionowo. To, co tyczyło się kolumn arkusza w funkcjonalności WYSZUKAJ PIONOWO, obejmuje wiersze tabeli w przypadku WYSZUKAJ POZIOMO.
Czytaj dalej Excel funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO

Excel funkcja PRZESUNIĘCIE – Wykonanie obliczeń na zakresie komórek, który trzeba rozpoznać

Funkcja PRZESUNIĘCIE w programie Excel należy do grupy funkcji Wyszukiwanie i odwołania (poznaj inne funkcje z tej kategorii). Zwraca ona zawartość wskazanej komórki lub adres zakresu wielu komórek. Aby wskazać komórkę (komórki), należy podać tej funkcji kilka parametrów.

Czytaj dalej Excel funkcja PRZESUNIĘCIE – Wykonanie obliczeń na zakresie komórek, który trzeba rozpoznać

Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU – Poprawianie formatu dat/liczb

FRAGMENT.TEKSTU należy w Excelu do funkcji tekstowych (poznaj inne funkcje Excela). Dzięki jej wykorzystaniu możliwe jest np. wyodrębnienie jedynie części tekstu z jego większego kawałka. Funkcja ta często znajduje zastosowanie w połączeniu z innymi funkcjami, czego przykład zastosowania przedstawia poniższe zadanie.

Czytaj dalej Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU – Poprawianie formatu dat/liczb

Excel funkcja ILE.NIEPUSTYCH – Nadanie formule dynamiki, dzięki czemu rozpoznaje ona jak dużo jest danych w tabeli

Funkcja ILE.NIEPUSTYCH pomaga w automatyzowaniu części obliczeń. Jest szczególnie przydatna wtedy, gdy rozmiar Twoich tabel się zmienia – danych przybywa lub ubywa. Pozwala ona formułom dostosować się do obecnej ilości danych. Używana jest często w połączeniu z funkcją PRZESUNIĘCIE.

Czytaj dalej Excel funkcja ILE.NIEPUSTYCH – Nadanie formule dynamiki, dzięki czemu rozpoznaje ona jak dużo jest danych w tabeli

Excel funkcja CZAS – Otrzymanie czasu przesuniętego o pewną ilość godzin, minut lub sekund

Obliczenia związane z upływem czasu mogą przysporzyć trudności w programie Excel. W sytuacji, gdy potrzebujesz np. przeliczyć czas o daną liczbę minut, pomocne okazuje się wykorzystanie funkcji CZAS (POZNAJ, jak korzystać z formuł w Excelu).

Czytaj dalej Excel funkcja CZAS – Otrzymanie czasu przesuniętego o pewną ilość godzin, minut lub sekund

Excel funkcja SUMA – Suma rozszerzającego się zakresu

SUMA należy do najbardziej popularnych, a zarazem najprostszych funkcji programu Excel. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest dokonywanie operacji matematycznych w arkuszach kalkulacyjnych bez konieczności wykonywania żmudnych, ręcznych obliczeń. Czytaj dalej Excel funkcja SUMA – Suma rozszerzającego się zakresu

Excel funkcja LICZ.JEŻELI – Numerowanie kolejnych wystąpień wartości

Podczas pracy z tabelami programu Excel może zajść potrzeba, by zliczyć komórki w danym zakresie, które spełniają określone kryterium. Wtedy z pomocą przychodzi, wraz ze swoją szeroką gamą użyteczności, funkcja LICZ.JEŻELI. Czytaj dalej Excel funkcja LICZ.JEŻELI – Numerowanie kolejnych wystąpień wartości

Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO – Czy element znajduje się na liście

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO w programie Excel należy do często używanych i przydatnych, szczególnie w przypadku, gdy chcemy wyszukać wspólne wartości dla dwóch tabel, np. mając w jednej kolumnie wymienione numery faktur (POZNAJ inne sposoby wyszukiwania w Excelu). Czytaj dalej Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO – Czy element znajduje się na liście

Excel funkcja ZNAJDŹ – Szukanie wielu ciągów znaków w jednym tekście

Funkcja ZNAJDŹ należy do grupy funkcji tekstowych (TUTAJ poznasz więcej funkcji Excela), a więc może być wykorzystywana jako pomoc w odszukaniu odpowiedniego fragmentu tekstu wewnątrz innego ciągu tekstowego. Zwraca ona pozycję początkową poszukiwanego znaku. Czytaj dalej Excel funkcja ZNAJDŹ – Szukanie wielu ciągów znaków w jednym tekście

Excel funkcja DŁ – Pomoc w odszukaniu w tekście jego odpowiedniego fragmentu

Funkcja DŁ jest funkcją tekstową i często bywa wykorzystywana w towarzystwie innych funkcji tekstowych, takich jak FRAGMENT.TEKSTU, LEWY czy PRAWY. Te funkcje wyodrębniają fragmenty tekstu, a funkcja DŁ pomaga w obliczeniu, o który dokładnie fragment się rozchodzi.
Czytaj dalej Excel funkcja DŁ – Pomoc w odszukaniu w tekście jego odpowiedniego fragmentu