Excel funkcja ZAOKR.DO.TEKST

Jest to funkcja zaokrąglenia. Zaokrągla liczbę zgodnie z zasadami matematycznymi, do zachcianej wartości miejsc po przecinku . Charakterystyczne jest, iż możesz dodać do wartości liczbowej separatory tysięczne albo je usunąć – jest to ważniejsze od tego, na co wskazuje format treści w komórkach. Więcej funkcji poznasz na http://wyszukajpionowoexcel.pl/ oraz http://jezeliexcel.pl/

Jeżeli zakodujesz w narzędziu, iż separator tysięczny ma być wyróżniający się, to nie można go później usunąć zmieniając komórki.

BUDOWA
Funkcja ZAOKR.DO.TEKSTU składa się z 2 bądź 3 argumentów:

ZAOKR.DO.TEKSTU ( liczba ; [miejsca_dziesiętne] ; [bez_przecinka] )

liczba – niezbędny– należy wskazać liczbę do zaokrąglenia. Przeważnie to wyznaczenie komórki z taką ilością.
[miejsca_dziesiętne] – niezbędny – należy podać liczbę miejsc po przecinku , do której liczba ma być zaokrąglona.
[bez_przecinka] – niezbędny- idź do z rozwijanej listy z zestawieniem pojedynczej z opcji – informacja w tematyce czy separator tysięczny jest umieszczony, czy nie:
PRAWDA – bez separatora,
FAŁSZ – z separatorem.

Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU – Poprawianie formatu dat/liczb

FRAGMENT.TEKSTU należy w Excelu do funkcji tekstowych (poznaj inne funkcje Excela). Dzięki jej wykorzystaniu możliwe jest np. wyodrębnienie jedynie części tekstu z jego większego kawałka. Funkcja ta często znajduje zastosowanie w połączeniu z innymi funkcjami, czego przykład zastosowania przedstawia poniższe zadanie.

Czytaj dalej Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU – Poprawianie formatu dat/liczb

Excel funkcja ZNAJDŹ – Szukanie wielu ciągów znaków w jednym tekście

Funkcja ZNAJDŹ należy do grupy funkcji tekstowych (TUTAJ poznasz więcej funkcji Excela), a więc może być wykorzystywana jako pomoc w odszukaniu odpowiedniego fragmentu tekstu wewnątrz innego ciągu tekstowego. Zwraca ona pozycję początkową poszukiwanego znaku. Czytaj dalej Excel funkcja ZNAJDŹ – Szukanie wielu ciągów znaków w jednym tekście

Excel funkcja DŁ – Pomoc w odszukaniu w tekście jego odpowiedniego fragmentu

Funkcja DŁ jest funkcją tekstową i często bywa wykorzystywana w towarzystwie innych funkcji tekstowych, takich jak FRAGMENT.TEKSTU, LEWY czy PRAWY. Te funkcje wyodrębniają fragmenty tekstu, a funkcja DŁ pomaga w obliczeniu, o który dokładnie fragment się rozchodzi.
Czytaj dalej Excel funkcja DŁ – Pomoc w odszukaniu w tekście jego odpowiedniego fragmentu