Excel funkcja ZAOKR.DO.TEKST

Jest to funkcja zaokrąglenia. Zaokrągla liczbę zgodnie z zasadami matematycznymi, do zachcianej wartości miejsc po przecinku . Charakterystyczne jest, iż możesz dodać do wartości liczbowej separatory tysięczne albo je usunąć – jest to ważniejsze od tego, na co wskazuje format treści w komórkach. Więcej funkcji poznasz na http://wyszukajpionowoexcel.pl/ oraz http://jezeliexcel.pl/

Jeżeli zakodujesz w narzędziu, iż separator tysięczny ma być wyróżniający się, to nie można go później usunąć zmieniając komórki.

BUDOWA
Funkcja ZAOKR.DO.TEKSTU składa się z 2 bądź 3 argumentów:

ZAOKR.DO.TEKSTU ( liczba ; [miejsca_dziesiętne] ; [bez_przecinka] )

liczba – niezbędny– należy wskazać liczbę do zaokrąglenia. Przeważnie to wyznaczenie komórki z taką ilością.
[miejsca_dziesiętne] – niezbędny – należy podać liczbę miejsc po przecinku , do której liczba ma być zaokrąglona.
[bez_przecinka] – niezbędny- idź do z rozwijanej listy z zestawieniem pojedynczej z opcji – informacja w tematyce czy separator tysięczny jest umieszczony, czy nie:
PRAWDA – bez separatora,
FAŁSZ – z separatorem.

Excel funkcja ZAOKR.DO.TEKST
5 (100%) 1 vote

Funkcja LEWY, PRAWY w Excelu

LEWY

Funkcja Lewy wydobywa z danego tekstu początek – dowolnej długości.

Aby lepiej wyobrazić sobie funkcję można przytoczyć przykład. Masz podany numer PSESEL swoich pracowników i chcesz wyciągnąć z niego ich rok urodzenia – zawarty w dwóch pierwszych cyfrach tabeli Excel.

Czytaj dalej Funkcja LEWY, PRAWY w Excelu

Funkcja LEWY, PRAWY w Excelu
3.4 (68%) 5 votes

Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Funkcja ta zwraca tekst bez odstępów (jak sama nazwa wskazuje) – ucina spację, która jest na początku, końcu tekstu bądź, gdy użyto za dużo spacji wewnątrz tekstu. Jeżeli daliśmy dajmy na to 10 spacji to funkcja usunie 9 – jedną zostawi, gdyż tak nakazuje stylistyka pisania.

Czytaj dalej Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
5 (100%) 2 votes

Stylistyka podziału tekstu

Excel nie wie w jaki sposób chciałbyś rozdzielić dane znajdujące się w zaznaczonych komórkach. Powinieneś  określić gdy Excel musi zacząć je rozdzielać do poszczególnych kolumn arkusza, w którym miejscu dzielić. Możesz Excelowi dać jedną z dwóch wskaźników jak rozdzielać te dane:

Czytaj dalej Stylistyka podziału tekstu

Stylistyka podziału tekstu
5 (100%) 2 votes

Excel funkcja ŚREDNIA

Funkcja matematyczna oraz statystyczna – ŚREDNIA w Excelu służy do obliczenia średniej z liczb z zaznaczonych komórek.

Jeżeli posiadasz kolumnę komórek tabeli Excel wypełnioną masą liczb z których chcesz wyliczyć średnią do określonego celu. Np dyrektor szkoły chce obliczyć średnią ocen ze szkoły.

Czytaj dalej Excel funkcja ŚREDNIA

Excel funkcja ŚREDNIA
5 (100%) 1 vote

Excel funkcja ZASTĄP

Funkcja ta wyświetla tekst, lecz znaki z odpowiednich pozycji w tekście zostają zamienione.

Łatwo jest tą funkcję wytłumaczyć na poniższym przykładzie. Posiadasz tabelę w której znajdują się kolumny z nazwami produktów. Nazwa mają trzyliterowy skrót rodzaju produktu. Firma wprowadza zmiany i zamiast trzyliterowych skrótów będą pięcioliterowe. Używając opcji ZASTĄP możesz w każdej nazwie wskazać te trzy znaki i zastąpić je nowymi pięcioma.

Czytaj dalej Excel funkcja ZASTĄP

Excel funkcja ZASTĄP
5 (100%) 2 votes

Excel funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO

Sugeruj pozycję znajdująca się w tabeli treści, odpowiadająca innej, znanej użytkownikowi wartości. Funkcja bardzo podobna do WYSZUKAJ PIONOWO, jednak wyszukująca w zakresach danych działających na odwrót – poziomo, natomiast nie pionowo. To, co tyczyło się kolumn arkusza w funkcjonalności WYSZUKAJ PIONOWO, obejmuje wiersze tabeli w przypadku WYSZUKAJ POZIOMO.
Czytaj dalej Excel funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO

Excel funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
5 (100%) 2 votes