Excel funkcja ŚREDNIA

Funkcja matematyczna oraz statystyczna – ŚREDNIA w Excelu służy do obliczenia średniej z liczb z zaznaczonych komórek.

Jeżeli posiadasz kolumnę komórek tabeli Excel wypełnioną masą liczb z których chcesz wyliczyć średnią do określonego celu. Np dyrektor szkoły chce obliczyć średnią ocen ze szkoły.

Czytaj dalej Excel funkcja ŚREDNIA

Excel funkcja SUMA – Suma rozszerzającego się zakresu

SUMA należy do najbardziej popularnych, a zarazem najprostszych funkcji programu Excel. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest dokonywanie operacji matematycznych w arkuszach kalkulacyjnych bez konieczności wykonywania żmudnych, ręcznych obliczeń. Czytaj dalej Excel funkcja SUMA – Suma rozszerzającego się zakresu