Excel funkcja LICZ.JEŻELI – Numerowanie kolejnych wystąpień wartości

Podczas pracy z tabelami programu Excel może zajść potrzeba, by zliczyć komórki w danym zakresie, które spełniają określone kryterium. Wtedy z pomocą przychodzi, wraz ze swoją szeroką gamą użyteczności, funkcja LICZ.JEŻELI.


W zadaniu, dodano kolumnę pomocniczą, w której wyodrębniono nazwę produktu. Następnie, za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI, zliczana jest liczba produktów tego samego rodzaju, ale od początku tabeli do jedynie obecnego wiersza. Zwróć uwagę na to, że przeciągając formułę w dół, w kolejnych komórkach zakres tej formuły rozszerza się. Jest to wygodny i popularny sposób na numerowanie/określanie numeru wystąpienia kolejnych wartości w tabeli.

Argument 1 – analizowany zakres – początek jest zablokowany, bo jest to zawsze początek tabeli, natomiast koniec tego zakresu nie jest zablokowany, tylko wskazuje ten sam wiersz, w których znajdują się komórka z formułą.
Argument 2 – zliczana wartość, czyli nazwa typu produktu, znajdują się w danym wierszu.

LICZ.JEŻELI zalicza się do grupy funkcji statystycznych, dlatego często znajduje ona zastosowanie przy wykonywaniu różnego rodzaju analiz.

Pobierz plik z zadaniem:

Excel Funkcja LICZ.JEŻELI

Excel funkcja LICZ.JEŻELI – Numerowanie kolejnych wystąpień wartości
5 (100%) 2 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *