Excel funkcja DŁ – Pomoc w odszukaniu w tekście jego odpowiedniego fragmentu

Funkcja DŁ jest funkcją tekstową i często bywa wykorzystywana w towarzystwie innych funkcji tekstowych, takich jak FRAGMENT.TEKSTU, LEWY czy PRAWY. Te funkcje wyodrębniają fragmenty tekstu, a funkcja DŁ pomaga w obliczeniu, o który dokładnie fragment się rozchodzi.

W zadaniu znajduję się lista numerów produktów. Należy wyodrębnić w kolumnie obok część numeru znajdującą się w nawiasach kwadratowych.

Zawsze jest tak, że zamykający nawias jest ostatnim znakiem w tekście. Wykorzystano ten fakt i w celu obliczenia ilość znaków, które należy wyodrębnić, odjęto od długości całego tekstu, pozycję nawiasu otwierającego i odjęto jeszcze liczbę 1 (bo szukany tekst kończy się na przedostatnim, a nie na ostatnim znaku).

Funkcja DŁ pełni więc w tym przypadku funkcję pomocniczą, czyli oblicza całkowitą liczbę znaków. Tym samym zostaje użyta w trzecim argumencie funkcji FRAGMENT.TEKSTU.

Alternatywą do tworzenia skomplikowanych formuł może być użycie makra, czyli kodu VBA.

Pobierz plik z zadaniem:

Excel Funkcja DŁ

Excel funkcja DŁ – Pomoc w odszukaniu w tekście jego odpowiedniego fragmentu
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *